Company name: Software Inn Sp. z o.o.

Address: ul. Cyfrowa 6 71-441 Szczecin Poland

NIP / EU VAT ID: PL 8513188415 REGON: 362818510 COMPANY REGISTRY ID: 0000582467

Court of registration: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Share capital: 45 000 PLN (paid in full)

BANK ACCOUNTS:

Payments in EUR:

IBAN: PL51249010570000990227534427 BIC/SWIFT: ALBPPLPW bank name: Alior Bank Spółka Akcyjna bank address: ul. Lopuszanska 38 D, 02-232 Warszawa, Poland

Payments in PLN:

23 1140 2004 0000 3302 7590 9900 bank name: mBank S.A.